Objavljeno: 02.03.2012.

Izmijenjeno: 31.05.2013.

Kod terećenja vaše kreditne kartice isti iznos će biti preračunat u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja Vaše kreditne kartice.

Kao rezultat te konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cijenu navedenu na našem web siteu.