Objavljeno: 24.02.2012.

Izmijenjeno: 24.04.2017.

Uvjeti rezervacije 1.dio

 

1. Uvodna napomena

Obrt Santo sa sjedištem na adresi Frane Radića 3, Bol, Hrvatska, OIB: 85693030798 i Turistička agencija Santo sa sjedištem na adresi Frane Radića 14 Bol, Hrvatska, ID: HR – AB –21-17010801480 (u daljnjem tekstu: Agencija), jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koje su dostupne na internetskim stranicama

www.santo.hr i www.santo-bol-croatia.com , kao i za istinitost uvjeta pod kojima se nude.

 

Naziv objekta „villa“ ili „kuća za odmor“ ne označava kategorizaciju objekta. Izrazi „villa“ i „kuća za odmor“ se koriste kao sastavni dijelovi imena i opisa objekata te se nipošto kao takvi ne odnose na prethodno spomenutu kategorizaciju.

 

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile, bolesti ili smrti Pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše i sl); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje i sl).

 

Rezervacijom jedne ili više smještajnih jedinica iz programa Agencije Gost zasniva pravni odnos s Agencijom te time potvrđuje da je suglasan s ovim Uvjetima rezervacije pružanja usluga smještaja (u daljnjem tekstu: Uvjeti rezervacije). Ovi Uvjeti rezervacije temelj su za rješavanje eventualnih sporova između Gosta i Agencije, te se stoga Gost upućuje da ih prije uplate predujma i pune cijene obvezno pozorno pročita.

 

2. Kreiranje zahtjeva za rezervaciju

Kreiranje zahtjeva za rezervaciju smještaja obavlja se jednostavno putem rezervacijskog formulara dostupnog na internetskim stranicama Agencije. Prijave se također zaprimaju i osobno, putem kontakt telefona te u poslovnici Agencije i u poslovnicama subagenata Agencije, koji su ovlašteni prodavati smještajne kapacitete iz ponude Agencije.

 

Prilikom prijave Gost je dužan upisati sve podatke koji se traže u predviđenom formularu za rezervaciju, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici ili poslovnicama subagenata Agencije dati na uvid sve potrebne dokumente za obavljanje propisane procedure.

 

Ako niste u mogućnosti samostalno rezervirati uslugu koja najviše odgovara Vašim zahtjevima, slobodni ste se obratiti osoblju Agencije za pomoć. Upiti se postavljaju e-mailom ([email protected]) ili putem kontakt telefona 00385 91 781 8999 i 00385 21 717 194. Svaki upit treba jasno sadržavati temeljne kriterije na osnovi kojih će Vam djelatnici Agencije kreirati ponudu (period rezervacije, mogućnost pomicanja početka i završetka dana rezervacije, broj osoba (djece i odraslih), njihova starosna dob i preferirana lokacija, limit cijena, maksimalnu udaljenost od mora kao i sve ostale posebne zahtjeve).

 

U slučaju potrebe, možete telefonski kontaktirati s Agencijom te će Vam djelatnici Agencije pružiti svu potrebnu asistenciju i informacije, ali svi zahtjevi i detalji vezani za finalnu rezervaciju moraju biti zatraženi e-mailom.

 

3. Zaštita osobnih podataka

Gost daje svoje osobne podatke dobrovoljno. Isti podaci koriste se za međusobnu komunikaciju između Gosta i Agencije. Agencija se obvezuje da osobne podatke Gosta neće iznijeti iz agencije ili dijeliti s trećima, osim u svrhu realizacije zatraženih usluga ili po nalogu nadležnih organa.

 

4. Ponude, uvjeti i plaćanje rezervacije smještaja

Upiti za rezervacije te rezervacije smještaja mogu se izvršiti putem elektronske pošte, u pisanom obliku ili osobno u poslovnici Agencije, kao i u poslovnicama ugovorenih Partnera Agencije.

 

Prema zahtjevu Gosta Agencija sve detalje rezervacije putem elektronske pošte kao ponudu šalje Gostu.

 

Potvrdom rezervacije, Gost potvrđuje da on/ona u potpunosti razumije i prihvaća Uvjete rezervacije smještaja koji su obvezujući za Gosta i Agenciju.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti predujam od 30 – 50 % od ukupnog iznosa rezervacije ovisno o smještajnoj jedinici. Predujam za potvrdu rezervacije za zatraženi smještajni objekt naznačen je u ponudi koju Agencija putem elektronske pošte šalje Gostu.

 

Za rezervacije uplaćene s teritorija Republike Hrvatske iznos pologa plaća se u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja na sljedeći račun:

 

Naša Banka :  ZAGREBAČKA BANKA D.D.,  TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 ZAGREB

 

IBAN: HR4723600001501291998 

 

Primatelj: SANTO – BOL, FRANE RADIĆA  3, 21420    BOL

 

Svi bankovni troškovi, kao i svi ostali dodatni troškovi vezani za postupak plaćanja obveza su Gosta.

 

Tečajna lista obračunava se prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan uplate.

 

Za rezervacije uplaćene iz inozemstva iznos pologa plaća se u eurima na sljedeći račun:

 

Banka :  ZAGREBAČKA BANKA D.D.,  TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 ZAGREB

 

SWIFT: ZABAHR2X

 

IBAN: HR4723600001501291998 

 

Primatelj:  SANTO – BOL, FRANE RADIĆA  3, 21420    BOL

 

Svi bankovni troškovi, kao i svi ostali dodatni troškovi vezani za postupak plaćanja obveza su Gosta.

 

Za potvrđivanje rezervacije Gost je dužan iznos predujam naznačiti na račun Agencije unutar vremena opcije tj. privremene rezervacije (2-5 dana ovisno o periodu sezone što će biti naznačeno u ponudi). Po plaćanju predujma Gost je dužan Agenciji poslati kopiju uplate emailom. Uplata od strane Gosta na račun Agencije najčešće bude zaprimljena unutar sljedeća 2-3 radna dana od dana uplate sa strane Gosta. O primitku uplate Agencija je dužna obavijestiti Gosta unutar 2 radna dana te mu poslati vaučer sa svim informacijama njegove rezervacije prema dogovoru.

 

Ostatak do pune cijene Gost je dužan platiti prema Uvjetima rezervacije za pojedinu smještajnu jedinicu i prema dogovoru stranaka koji će biti naznačeni u ponudi od strane Agencije a mogu biti:

 

- Ostatak do pune cijene Gost plaća prema definiranom roku za uplatu drugog dijela do pune cijene rezervacije navedenom u ponudi Agencije

 

U ponudi Agencije bit će jasno naznačena pravila plaćanja rezervacije, plaćanje predujma i ostatka do pune cijene. Za smještajne jedinice za koje je potrebno iznos do pune cijene platiti prije dolaska Gosta u ponudi Agencije biti će jasno naznačeno. Ostatak do pune cijene plaće se od 30-og do 90-og dana prije dana dolaska Gostiju u smještajnu jedinicu, ovisno o pojedinoj smještajnoj jedinici i pravilima rezervacije izabrane smještajne jedinice (što će biti naznačeno u ponudi Agencije prema Gostu putem elektronske pošte).

 

Ostatak do pune cijene plaća se na isti račun na koji je uplaćen i predujam za potvrdu rezervacije.

Svi bankovni troškovi, kao i svi ostali dodatni troškovi vezani za postupak plaćanja obveza su Gosta.

 

Na dan uplate drugog dijela do pune cijene rezervacije Gost je dužan poslati kopiju uplate putem emaila. Uplata sa strane Gosta na račun Agencije najčešće bude zaprimljena unutar sljedeća 2-3 radna dana od dana uplate sa strane Gosta. O primitku uplate Agencija je dužna obavijestiti Gosta unutar 2 radna dana te mu poslati vaučer sa svim informacijom o cjelovito uplaćenom iznosu cijene rezervacije prema dogovoru.

 

Za rezervacije za koje je uplaćen iznos predujma i nije plaćen iznos do pune cijene u dogovorenom roku Agencija ima pravo Gostu otkazati rezervaciju. Iznos predujma zadržava u svrhu naknade za otkaz rezervacije i troškova Agencije.

 

Ukoliko broj osoba koje dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu premašuje broj osoba naznačenih na putnim dokumentima (vaučer), Pružatelj usluga ili Agencija ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve Goste uz nadoplatu usluge nenajavljenim Gostima.

 

- Ostatak do pune cijene plaća se po dolasku u smještajnu jedinicu

Gost koji ostatak do pune cijene plaća po dolasku u smještajnu jedinicu u gotovini dužan je dogovoreni iznos Pružatelju usluge, zastupniku Pružatelja usluge ili zastupniku Agencije platiti po dolasku u gotovini. Ukoliko Gost odbija platiti dogovoreni iznos po dolasku Pružatelj usluge ili Agencija nije dužan prihvatiti Gosta niti mu ustupiti smještajnu jedinicu na korištenje.

 

Ako Gost po dolasku želi provesti i platiti manji broj noćenja od ugovorenih Pružatelj usluga i Agencija to može ali i nije dužan prihvatiti. Ako Pružatelj usluga ili Agencija odbije prihvatiti smanjenje broja noćenja od strane Gosta a Gost odbije platiti ukupnu cijenu za sva dogovorena noćenja Pružatelj usluga ili Agencija nije dužan prihvatiti Gosta. Gost mora odmah napustiti objekt bez prava na povrat uplaćenog predujma.

 

Ako Gost po dolasku želi provesti veći broj noćenja od dogovorenih Pružatelj usluge ili Agencija može prihvatiti prijedlog, a Gost je dužan odmah izvršiti nadoplatu za produženje boravka.

 

5. Potvrda rezervacije

Važeće informacije rezervacije Agencija po dužnosti navodi u vaučeru (valjani putnički dokument) i putem elektronske pošte kao potvrdu šalje Gostima. Finalni vaučer sadržava informacije o nositelju rezervacije, adresi smještajne jedinice, kontakt osobe, sve ugovorene usluge i uvjete za pojedinu rezervaciju. Vaučer s logom Agencije poslan putem elektronske pošte ima vrijednost važećeg dokumenta bez potpisa i pečata jer je produkt elektronske komunikacije.

 

6. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu.

 

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatska, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi na dan za odrasle osobe ovisno o destinaciji i periodu rezervacije. Adolescenti u dobi od 12 do 18 godina (ne odnosi se na osobe koje su već navršile 18 godina) imaju pravo na 50% popusta, dok djeca mlađa od 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.

 

Boravišna pristojba može biti uključena u cijenu smještaja ili se posebno naplaćuje, što je vidljivo iz ponude Agencije. Informacija o boravišnoj pristojbi jasno je navedena u vaučeru rezervacije.

 7. Sadržaji i cijena rezervacije

Cijene objavljene na stranicama Agencije variraju od objekta do objekta, te su posebno istaknute uz svaku smještajnu jedinicu ili su dostupne na upit jer ovise o dužini rezervacije, broju Gostiju i popunjenosti smještajne jedinice. Cijene smještajnih jedinica objavljene su u eurima. Na računu će biti izražena kunska protuvrijednost uplaćene usluge. Navedene cijene privatnog smještaja uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, ručnike, kuhinjska krpe, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom (u skladu s kapacitetom smještajne jedinice), utrošak vode, struje i plina i svih drugih energenata (s iznimkom određenih objekta robinzonskoga turizma). Svaki objekt predstavljen u ponudi Agencije ispod tablice cijena ima navedene stavke: Cijena uključuje, Obveze te Za naše goste možemo organizirati koje su individualne za svaki objekt.

 

Dodatne usluge su one usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u njezinu cijenu (usluge prehrane, korištenje perilice za rublje, unajmljivanje čamca, vez za čamac i sl.), pa ih stoga Gost plaća posebno i pod uvjetom da ih zaista i koristi. Ako Agencija raspolaže cjenikom dodatnih usluga, objavljuje ga na internetskim stranicama. Ako Agencija ne raspolaže cjenikom dodatnih usluga, cijene se dogovaraju prilikom dogovaranja svih detalja rezervacije. Većinu dodatnih usluga Gost plaća izravno po korištenju usluga, dok neke plaća pri potvrdi rezervacije.

 

Iako je većina dodatnih usluga fakultativna, postoje i one obvezujućega karaktera (npr. nadoplata za završno čišćenje, izvanredni prijevoz do objekta, prijava gostiju i sl.).

 

S obzirom na to da o nekim dodatnim uslugama ovisi i raspoloživost željenog smještaja (npr. prehrana, dovođenje kućnog ljubimca, korištenje dodatnog ležaja…) te s obzirom na to da sve dodatne usluge (npr. čamac, vez za čamac, Internet…) ne moraju uvijek biti raspoložive, Gost je obvezan sve željene dodatne usluge prijaviti prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju.

 

U pojedinim slučajevima Gost će prije početka korištenja rezerviranog smještaja morati izravno Pružatelju usluge platiti depozit za štetu u gotovini ili autorizacijom kartice po dolasku u smještajnu jedinicu. Depozit za štetu služi kao jamstvo da Gost u rezerviranom smještaju neće počiniti štetu. Depozit za štetu naznačen je na internetskim stranicama Agencije za pojedinu smještajnu jedinicu. Na dan dolaska Gost ostavlja Pružatelju usluge, predstavniku Pružatelja usluge ili predstavniku Agencije iznos depozita u slučaju štete, Gostu će depozit na dan odlaska biti vraćen u cijelosti ili autorizacija kartice stornirana, ali tek nakon što Pružatelj usluge prethodno utvrdi da je Gost rezervirani smještaj predao u stanju u kojem ga je i preuzeo. U slučaju da je u smještajnoj jedinici načinjena šteta Gost je dužan istu nadoknaditi. Šeta se naplaćuje iz depozita za štetu. Ukoliko depozit za štetu nije dovoljan za naknadu troškova otklanjanja štete, Gost se obvezuje nadoknaditi i razliku u cijeni.

 

O svim obveznim nadoplatama, točnom iznosu nadoplata željenih usluga i eventualnih predujmova, kao i o načinu njihove uplate, Gost će biti obaviješten najkasnije prilikom slanja poziva na plaćanje.

 

Agencija zadržava pravo promjene cijena objavljenih na web-stranici Agencije. Ako se cijena određene smještajne jedinice promijeni nakon prijave, a prije uplate predujma, Agencija se obvezuje da će odmah nakon nastale promjene cijene obavijestiti Gosta o tome te mu, uz njegov pristanak, poslati novi obračun.

 

Ako se cijene smještaja i dogovorenih dodatnih usluga promijene nakon uplate predujma, Agencija jamči Gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovi kojega je Gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu. U slučaju da Agencija snizi cijenu smještajne jedinice nakon što je Gost potvrdio rezervaciju, Gost nema pravo na novu, nižu cijenu.

 

Ugovorne strane suglasne su da Agencija ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute (HRK – EURO) za više od 5% ili do povećanja drugih troškova koji utječu na cijenu usluge, a za koje Agencija nije znala niti je mogla znati. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako povećanje ugovorene cijene iznosi više od 15%. U tom slučaju Gost ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete. Novac se Gostu vraća na bankovni račun.

 

8. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na Internet stranicama www.santo.hr ili www.santo-bol-croatia.com  ili katalogu i drugim tiskanim materijalima Agencije.

 

Napomena uz prikaz podataka

Informacije o smještajnim jedinicama koje su navedene na www.santo.hr ili www.santo-bol-croatia.com   mogu sadržavati slučajne, gramatičke ili tipografske pogreške. Promjene, nadopune i ispravke informacija vrše se kontinuirano, a Agencija ne odgovara za direktne, indirektne, kaznene, popratne, posebne ili bilo koje druge proizašle štete vezane uz bilo koji način korištenja podataka s www.santo.hr ili www.santo-bol-croatia.com  .

 

Posebne opaske:

1. Usluge i aktivnosti

a. Neke usluge i aktivnosti u okolini smještajne jedinice mogu se odvijati samo u određenom dijelu godine (npr. disko klub je otvoren samo u ljetnim mjesecima), na što Agencija nema utjecaja.

 

2. Numeričke vrijednosti

b. Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 30%

c. Podatak o udaljenostima podrazumijeva zračno mjerenje i podlježe toleranciji pogreške procjene, osim ako nije drugačije navedeno kod samog prikaza podatka.

 

3. Oznake tipova smještajnih jedinica

d. Studio - podrazumijeva jednu prostoriju za: spavanje, dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju

e. A x+y - "x" označava broj osnovnih ležajeva, a "y" broj pomoćnih ležajeva.

- Osnovni ležajevi podrazumijevaju isključivo osnovne ležajeve u spavaćim sobama, a broj pomoćnih ležajeva označava zbroj pomoćnih ležajeva u spavaćim sobama i svih ležajeva u ostalim prostorijama.

 

4. Napomene uz usluge (ili opremu)

f. Na zahtjev: navedena usluga je uvijek moguća samo se obvezno mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita (npr. zamrzivač, sušilo za kosu, ...)

g. Uz provjeru: navedena usluga se zbog svoje specifičnosti mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita, a da li će je biti moguće realizirati u traženom terminu bit će javljeno pri odgovaranju na postavljeni upit (npr. dječji krevetić)

h. Zajednička usluga: usluga postoji i moguće ju je realizirati u dogovoru s ostalim korisnicima smještajnih jedinica istog objekta (npr. stroj za pranje rublja)

i. Po dogovoru: uslugu i uvjete korištenja gost dogovara po dolasku u smještajnu jedinicu (npr. računalo s pristupom na Internet)

 

9. Obveze Agencije

Obveze Agencije su pružanje usluga kao i izbor pružatelja usluga, uzimajući u obzir prava i interese Gosta sukladno dobrim običajima turizma. Agencija će ispuniti sve gore navedene i opisane obveze, osim u izvanrednim okolnostima na koje ne može utjecati (sukladno članku Uvodna napomena).

 

10. Obveze Gosta

Gost je dužan:

pružiti sve informacije potrebne za definiranje rezervacije i izradu vouchera

posjedovati valjane putne isprave,

poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište,

pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih pod zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Gosta, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj,

pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s Pružateljima usluga u dobroj namjeri,

prilikom dolaska na odredište, Pružatelju usluga predati Vaučer dobiven e-mailom,

Gost je dužan provjeriti da li mu je za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, Pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

11. Pravo Gosta na promjene i otkaz rezervacije

a. U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 90 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

 

b. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena Agencije predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan agencije:

 

• Ukoliko Gost otkaže rezervaciju prije plaćanja ostataka do pune cijene, Gost nije obvezan platiti ostatak do pune cijene.

• Ukoliko Gost otkaže rezervaciju nakon plaćanja ostataka do pune cijene Gostu se neće uzvratit uplaćeni predujmovi već će se isti smatrati naknadom štete za otkaz rezervacije.

 

Svi plaćeni predujmovi, kao i onaj koji potvrđuje dogovorenu rezervaciju, su nepovratni.

 

Ostatak do pune cijene potrebno je platiti prema ponudi koju je Agencija dostavila Gostu u ponudi rezervacije. U slučaju kašnjenja plaćanja Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije.

 

Ukoliko Gost mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka korištenja usluge, Agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Gosta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem Pružatelju usluge). U tom slučaju Agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Gosta. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Uvjeta rezervacije.

 

Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji ili Pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

 

Ukoliko je Gost spriječen u rezerviranu smještajnu jedinicu doći na ugovoreni dan a o tome je obavijestio Agenciju i/ili Pružatelja usluga smještajna jedinica se prema dogovoru čuva za Gosta.

 

Agencija ne nadoknađuje Gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Gost otkazuje.

 

12. Osiguranje od rizika otkaza rezervacije smještaja

Ukoliko Gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza u nekom od Osiguravajućih društava. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti rezervacije, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva.

 

13. Putno osiguranje

Cijene rezervacije ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Potvrdom rezervacije, Gost je odabrao model plaćanja, a završetkom procesa potvrde rezervacije potvrđuje prihvaćanje ovih Uvjeta rezervacije. U slučaju da Gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

14. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Gost plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom Gost može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima te su ih prilikom svakog napuštanja dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njihovog nadzora.

 

Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se Pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

15. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene i otkaza rezervacije. Rezervirani smještaj može se zamijeniti drugim smještajem samo uz prethodnu obavijest i suglasnost Gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj od 10% od cijene uplaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju s Gostom. U slučaju otkaza rezervacije od strane Agencije Gostu će biti refundiran cjelokupan uplaćeni iznos.

 

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Gosta. Gost u slučaju otkaza rezervacije od strane Agencije nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije, Agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun Agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija će se truditi Gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi Agencije i svakako vratiti Gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

 

16. Rješavanje prigovora

Gost je dužan na dan dolaska, uz prisustvo osobe za prijem, prekontrolirati smještajnu jedinicu. Na sve bitne manjkavosti smještajne jedinice Gost je dužan ukazati osobi za prijem i o svemu pismeno obavijestiti Agenciju. Sve eventualne manjkavosti u smještajnoj jedinici otklonit će se u najkraćem roku, a ne dužem od 2 radna dana.

 

Ukoliko Gost za vrijeme svog boravka ima reklamaciju na smještajnu jedinicu ili korištenje usluge dužan je za vrijeme svog boravka izvijestiti Pružatelja usluge, predstavnika Pružatelja usluge ili Agenciju, te pismeno obavijestiti Agenciju. Sve eventualne probleme u smještajnoj jedinici uklonit će se u najkraćem mogućem roku a ne dužem od 2 radna dana. Za sve eventualne a otklonjene probleme Gost nema pravo prigovora, niti Agencija niti Pružatelj usluge ne podliježu osnovi za reklamaciju. Gost je dužan surađivati sa Pružateljem usluga i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.

Ukoliko gost za vrijeme svog boravka nije napravio pritužbe smatra se da je zadovoljan.

 

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 36 dana nakon ulaganja prigovora, Gost se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos rezervacije. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete.

 

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

 

Ako je Gost napravio rezervaciju kao “last minute rezervaciju” (putovanje u posljednji trenutak), tada Gost prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Gost je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Gost nema pravo prigovora prema organiziranoj rezervaciji.

 

Bilješka

Potvrdom rezervacije i uplatom depozita ili ukupni iznos, Gost prihvaća sve gore navedene uvjete i odredbe.

 

17. Popusti

U slučaju paralelnih akcija popusti se ne mogu kombinirati. Popusti ne vrijede na "last minute" ponude.

 

18. Suradnja s subagentima

U suradnji s subagentima, na njihov zahtjev (upit) za turističke usluge, Santo turistička agencija će napraviti ponudu kapaciteta. Nadalje komunikacija između subagenta i klijenta, konačna ponuda za klijenta, uvjetima rezervacije turističkih usluga koje klijent rezervira preko subagenta nisu odgovornost turističke agencije Santo.

 

Svi subagenti su dužni temeljito pregledati predložene turističku ponudu i na vlastitu odgovornost donijeti konačnu odluku što ponuditi svome klijentu, što je najbolje za zadovoljavanje zahtjeva klijenta.

 

U slučaju prigovora od strane krajnjeg klijenta (Gosta) za nedostatke u prenošenju  informacije o turističkoj ponudi, za odgovornost i štetu  odgovoran je isključivo subagent koji zastupa krajnjeg korisnika, koji je obvezan prenijeti sve točne i pouzdane informacije, koji su važni za krajnjeg klijenta.

 

Za sve informacije koji su važne za potvrdu rezervacije a koje nije navedene u prezentacijskom materijalu ili ponudi, Santo  tim je na raspolaganju za pružanje svih potrebnih informacija.

 

19. Nadležnost suda

Gost i Agencija nastojat će riješiti eventualne sporove mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je sud u Split, Republika Hrvatska.